Termenii și condiții de utilizare

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE


Termenii şi condiţiile de utilizare a site-ului www.pop-i.ro (denumite în continuare “Termeni şi Condiţii”) stabileşte care sunt condiţiile în care orice persoană poate vizita ori accesa site-ul www.pop-i.ro (denumit în continuare “Site-ul”), ori poate utiliza în orice mod serviciul oferit prin intermediul Site-ului (denumit în continuare “Serviciul”), şi are valoarea unei convenţii încheiate între S.C. PROTECTIONS OBJECTIVES PERSONS & INFORMATIONS S.R.L. – POP&I, (denumită în continuare “Societatea”), în calitatea sa de proprietar şi administrator al Site-ului şi de furnizor al Serviciului, şi orice persoană care vizitează ori accesează Site-ul sau care doreşte să utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv Serviciul (denumită în continuare “Utilizator”). Neacceptarea acestor Termeni şi Condiţii, ori a oricărei prevederi din acestea, atrage obligaţia persoanei respective de a înceta de îndată accesarea Site-ului, iar accesarea sau vizitarea în continuare a Site-ului, a oricărei pagini din acesta şi/sau utilizarea Serviciului, precum şi a oricărui component al acestuia, constituie o acceptare în întregime şi necondiţionată a Termenilor şi Condiţiilor şi a oricărei prevederi din acestea.

Notă de informare privind prelucrarea de date cu caracter personal

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Societatea va administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori. Prin Termeni şi Condiţii Utilizatorii sunt informaţi că datele personale pe care le furnizează sunt prelucrate în scopul oferirii în condiţii optime de către Societate a serviciilor pe internet.

Datele personale sunt furnizate de către Utilizatori în momentul contactării administratorului site-ului în vederea solicitării Serviciilor.

Materialele şi informaţiile accesibile prin intermediul Site-ului

Conţinutul şi elementele de grafică ale Site-ului, inclusive, dar fără a se limita la acestea, tot conţinutul în format text, precum şi sursele tehnice ale tuturor serviciilor şi facilităţilor prezente şi viitoare, cu excepţia cazului când este menţionat expres un alt proprietar, sursele paginilor, dar şi orice alt material, transmis sub orice formă de şi către Utilizatori (prin vizualizare directă pe site, prin newslettere etc,) aparţin Societăţii şi partenerilor săi şi reprezintă conţinutul Site-ului.

Orice utilizare de conţinut de către terţe persoane se poate face numai cu acordul scris, expres şi prealabil al Societăţii. Astfel este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuţia parţială, integrală sau modificată a conţinutului acestui site sau a oricărei părţi al acestuia, cu următoarele excepţii:

– este permisă publicarea unor articole în următoarele condiţii:

– textul să nu fie modificat în nici un fel şi să fie preluat parţial (max. 500 de caractere), urmând că materialul să poată fi citit în întregime doar pe site-ul S.C. PROTECTIONS OBJECTIVES PERSONS & INFORMATIONS S.R.L. – POP&I, care va fi indicat cu link .

S.C. PROTECTIONS OBJECTIVES PERSONS & INFORMATIONS S.R.L. – POP&I, şi autorul să fie recunoscută că fiind sursă acestora.

Societatea îşi rezervă dreptul de a acţiona în instanţa orice persoană şi/sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus.

Cererile de utilizare a conţinutului site-ului în orice scop pot fi făcute prin e-mail la adresa office@pop-i.ro.

Orice persoană care expediază în orice mod informaţii ori materiale către site, îşi asumă obligaţia de a nu prejudicia în nici un mod drepturile de autor pe care o terţă persoană le-ar putea invocă în legătură cu materialele şi informaţiile transmise către site, iar persoanele care expediază în orice mod informaţii ori materiale înţeleg şi acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligaţii nu poate angaja în nici un mod răspunderea Societăţii, ci numai răspunderea persoanelor respective.

Societatea poate derula în orice moment campanii publicitare şi/sau promoţii în orice secţiune din site. Campaniile şi promoţiile derulate nu necesită acordul vizitatorilor site-ului. Spaţiile şi dimensiunea campaniilor publicitare şi promoţiilor nu necesită acordul vizitatorilor şi pot fi schimbate oricând fără a necesită anunţarea prealabilă.

Limitarea răspunderii

În mod expres, Utilizatorii Site-ului sunt de acord să exonereze de răspundere Societatea pentru orice acţiune judiciară sau extrajudiciară, care provine ca urmare a utilizării incorecte sau frauduloase a Site-ului.

Pentru caz de forţă majoră, Societatea şi reprezentanţii săi sunt exoneraţi total de răspundere. Cazurile de forţă majoră includ, dar nu se limitează la, erori de funcţionare ale echipamentului tehnic al Societăţii, lipsa funcţionarii conexiunii la internet, lipsa funcţionarii conexiunilor de telefon, viruşii informatici, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare, etc.

Scopul acestui site este acela de a va furniza informaţii generale. Acest website trebuie utilizat doar în scopul obţinerii de informaţii generale.

www.pop-i.ro, Societatea precum şi toţi colaboratorii ale căror informaţii pot fi regasite pe site nu pot fi consideraţi răspunzători pentru nici un prejudiciu/pierdere de orice fel.

Modificarea Termenilor şi Condiţiilor

Societatea are dreptul de a modifica oricând şi în orice mod oricare dintre prevederile din Termeni şi Condiţii sau Termenii şi Condiţiile în întregime, fără nici o notificare prealabilă şi fără a fi obligată să îndeplinească vreo altă formalitate faţă de Utilizatori. Orice modificare este acceptată deplin şi necondiţionat de către Utilizatorii Site-ului prin simplă utilizare sau accesare a Site-ului, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligaţia respectivului Utilizator de a înceta de îndată accesarea Site-ului şi/sau utilizarea în orice mod a Serviciului.

Legea aplicabilă. Litigii

Drepturile şi obligaţiile Utilizatorilor Site-ului şi ale Societăţii, prevăzute de Termeni şi Condiţii, precum şi toate efectele juridice pe care le produc Termenii şi Condiţiile vor fi interpretate şi guvernate în conformitate cu legea română în vigoare. Orice litigiu născut din/sau în legătură cu Termenii şi Condiţiile va fi soluţionat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluţionat de către instanţa judecătorească română, competenţă aflată în rază teritorială a judeţului Ilfov.

Comentariile sunt închise.