Evaluarea de risc la securitate fizică

EVALUAREA DE RISC LA SECURITATE FIZICĂ


S.C PROTECTION OBJECTIVES, PERSONS & INFORMATIONS S.R.L. – POP&I – vă pune la dispoziție serviciul de evaluare a riscului la securitatea fizică a societăților comerciale conform cerințelor legale (Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor; H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003; H.G. nr. 1002/2015 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 301/2012).

  • Analiza de risc la securitatea fizică este obligatorie pentru toate societățile comerciale care dețin bunuri sau valori cu orice titlu, indiferent de natura capitalului social.
  • Lipsa analizei de risc la securitate fizică se sancţionează de către poliție cu amendă de la 10.000 la 20.000 lei.
  • Serviciul de analiză de risc la securitatea fizică efectuat de POP&I se realizează de către specialiștii noștri – evaluatori de risc, certificați și avizați de către Inspectoratul General al Poliției Române, înscriși în Registrul Național al Evaluatorilor de Risc.

Evaluarea riscului la securitate fizicaCum realizează POP&I evaluarea de risc?

  • echipa de evaluatori se deplasează la sediul societății dumneavoastră;
  • înțelege organizaţia dumneavoastră: obiectul de activitate, tipul de servicii, tipul de clientelă, încadrarea cu personal, programul de funcționare, etc.;
  • evaluează măsurile de securitate deja existente (alarmă, sistem de supraveghere video, seif, paza umană)
  • identifică bunurile și persoanele expuse la risc: personalul propriu, furnizorii, clienții, vizitatorii, bunurile și valorile deținute;
  • identifică vulnerabilitățile și riscurile societății dumneavoastră, determinând nivelul de expunere la producerea unor incidente de securitate (evenimente naturale sau provocate: dezastre naturale, evenimente meteo, furt, efracție, atac asupra persoanei, distrugerea de bunuri, vătămare fizică și corporală, atac terorist, s.a.m.d);
  • stabilește probabilitatea și frecvența producerii unor riscuri și determină impactul acestora în diminuarea profitului și a stabilității financiare ale societății dvs.;
  • găsește soluțiile potrivite pentru creșterea siguranței societății și angajaților dumneavoastră (elaborează un raport de evaluare a riscului pe care îl înmânează beneficiarului, iar dacă nivelul de risc nu este acceptabil, echipa de evaluare va stabili o serie de măsuri pentru reducerea acestuia).

Comentariile sunt închise.