Servicii de investigatii

SERVICII DE INVESTIGAȚII


S.C PROTECTION OBJECTIVES, PERSONS & INFORMATIONS S.R.L. – POP&I – printr-o firmă specializată de investigații, membră a grupului POP&I, vă pune la dispoziție detectivi particulari, personal specializat cu o vastă experiență în domeniul investigațiilor, capabil să realizeze toată gama de servicii:

Pentru persoane juridice:

 • Consultanță:Investigatii 1

– în elaborarea programelor și normelor interne pentru protecția firmei sub raport procedural, fizic și cu privire la personal, conform legislației în vigoare;

– în organizarea structurilor interne de securitate ale companiei dumneavoastră,  împotriva scurgerilor de informații precum și în instruirea personalului din cadrul acestora;

 • asigurarea protecției împotriva scurgerii unor informații din cadrul companiei dumneavoastră;
 • investigarea împrejurărilor pierderii unor documente sau acte, precum și investigații în scopul obținerii acestora din arhivă;
 • verificarea stării de loialitate și corectitudine a angajaților companiei dumneavoastră, sub raportul:

– îndeplinirii sarcinilor profesionale;

– modul în care aceștia respectă secretul profesional sau de serviciu;

 • stabilirea autorilor unor fraude sau a unor angajați neloiali companiei dumneavoastră;
 • verificări privind condiția economico-socială și moral-etică a unor persoane cu care compania dumneavoastră are diverse relații, a angajaților sau viitorilor angajați;
 • verificarea angajaților sau candidaților dumneavoastră la angajare pentru stabilirea compatibilității cu cerințele posturilor pe care le ocupă sau urmează să le ocupe – anchete de moralitate, condiția economico-socială și moral-etică (salariați, viitori colaboratori, viitori clienti, etc.);
 • verificarea angajaților dumneavoastră care se declară bolnavi sau invocă diverse motive în vederea neprezentării la locul de muncă;
 • depistarea muncii la negru;
 • selecționarea personalului în vederea angajării, inclusiv prin tehnica poligraf;
 • verificarea viitorilor potențiali parteneri de afaceri, persoane fizice sau juridice, sub raportul:
  • bonității, seriozității sau solvabilității acestora;
  • seriozității și corectitudinii în îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract;
  • obținerea de date privind antecedentele comerciale și cazierul comercial ale partenerilor de afaceri actuali sau viitori;
  • prevenirea colaborării cu parteneri dubioși sau cu intenții delictuale;
  • obținerea de informații privind concurenţa neloială;
 • protecția proprietății intelectuale – a dreptului de autor, a mărcilor înregistrate și a patentelor;
 • obținerea de informații și alte investigații speciale la cerere.

Investigatii 2Pentru persoane fizice punem la dispoziție toată gama de servicii de investigații conform legii.

Servicii speciale

Securitatea informației specifică spațiului privat poate fi pusă la încercare nu doar de viruși informatici, ci și de accesul neautorizat prin intermediul aparaturii de tip spy: microfoane, camere video disimulate, sisteme tehnice computerizate etc.

De aceea, POP&I vă pune la dispoziție servicii speciale realizate de către personal calificat cu experiențe de peste 10 ani în domeniu și aparatură de ultimă generație.

Aceste servicii implică:

 • verificarea frecvențelor radio pe care pot emite microfoanele;
 • microfoane ascunse (montate) în diverse locuri (casă, birou etc);
 • verificarea emisiilor laser care transmit date;
 • verificarea existenței de fire mascate în corpuri de mobilier sau pereți care să transporte informații primite de la un mijloc de interceptare ilegal;
 • verificarea tuturor tipurilor de microfoane care pot fi amplasate în telefoanele fixe sau mobile;
 • asigurăm consultanță pentru protejarea vieții particulare, controlul și supravegherea transporturilor delicate.

Investigatii 3

Comentariile sunt închise.